Hekimlerin evde yapabilecekleri Tıbbi Girişim Hizmetleri
Alanında uzmanlaşmış hekimlerin evde yapabilecekleri tıbbi girişimsel hizmetler ( Trakeostomi kanül değişimi, Nazogastrik sonda takılması vs)


Aşağıda yer alan branş hekimlerimiz ile evde doktor muayenesi hizmetlerimizi gerçekleştirmekte, gerektiğinde hekim tarafından yapılabilen tıbbi işlemler de gerçekleştirilmektedir. Branş hekimlerimiz Profesor, Doçent ve Uzman kadrosundan oluşmaktadır.

  • Evde Dahiliye Muayenesi
  • Evde Kardiyoloji Muayenesi
  • Evde Göğüs Hastalıkları Muayenesi
  • Evde Nöroloji Muayenesi
  • Evde Fizik Tedavi Muayenesi
  • Evde Anestezi, Yoğun Bakım Hekim Muayenesi
  • Evde Dermatoloji (Cildiye) Muayenesi
  • Evde Genel Cerrahi Muayenesi
  • Evde Ortopedi Muayenesi
  • Evde Onkoloji Muayenesi ve Takibi